Shwenewsss Text and display ads

ထမင္းစားျပီးျပီလား ေမးေတာ့ မစားရေသးဘူးတဲ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိရင္း ထမင္းလာအတူတူစားဆိုေတာ့