Shwenewsss Text and display ads

အေခြထုတ္ခြင့္ သံုးလ ပိတ္ခံရတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းအေပၚ ျပန္လည္ေျဖရွင္းလိုက္တဲ့ အဆိုေတာ္ ေဝလ