a pop

ကမၻာ့ ခ်န္ပီယံ ေအာင္လအာန္ဆိုင္း က စိန္ေခၚသူ ေမြထိုင္း ဟဲဗီးဝိတ္ ကမၻာ ့ခ်န္ပီယံ ကို ႏွစ္ခ်ီထဲျဖင့္ အႏိုင္ထိုးမည္ ဟု ေျပာဆို