a pop

လ်ွိဳ႕ဝွက္ေထာက္လွမ္းမႈလို႔ ယူဆရတဲ့ ေက်ာကုန္းမွာ အမည္မသိ စက္ ၁ လံုးတပ္လွ်က္ရွိေသာ ေျခေထာက္မွာ နံပါတ္ပါ လင္းယုန္ငွက္ႀကီး အရွင္ဖမ္းမိ