Shwenewsss Text and display ads

ကား ထဲမွာဒီလိုုပစၥည္းထားရင္ သင့္ကိုု ၁၅စကၠန္ ႔အတြင္းေသေစႏိုုင္တယ္ဆိုုတာ သင္သိပါသလား ???