Shwenewsss Text and display ads

မုျဒာရဲ႕​ေခၚသံ ကို ဆုံးသြားတဲ့သားဦးေလး အတြက္ေရးခဲ့တာဆိုျပီး ဝမ္းနည္းစြာေျပာျပလာတဲ့ ခရစၥတီးနားခီ