a pop

လကမၻာေပၚကုိ နာဆာမွ ဆင္းသက္ခဲ့ျခင္းဆိုသည္မွာ လူေတြကို ဂ်င္းထည့္ခဲ့တာျဖစ္ျပီးလုပ္ဇတ္တစ္ခုသာျဖစ္ ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားေျပာ