Shwenewsss Text and display ads

ရိပ္သာမွ ေယာဂီ၀တ္စံုျဖင့္ သရုပ္ပ်က္စြာ ဓာတ္ပံုရိုက္ျပီး ပံုတင္ခဲ႔သူ မိဘႏွင့္အတူ လာျပီး ၀န္ခ်ေတာင္းပန္