a pop

လြန္ခ့ဲေသာ တစ္နွစ္ခြဲခန္႕က အသတ္ခံရ၍ ေသဆံုးသူ မိသု ဆိုသူ၏ (သူရဲ)ဝိ္ညာဥ္က အိမ္ရွင္အမ်ဳိးသမီးထံ ဝင္ေရာက္ပူးၿပီး ေျပာျပခဲ႔တဲ႔ ျဖစ္ရပ္မွန္ မူခ