a pop

လူငယ္ေတြ မူးယစ္ေဆးသံုးဖို႔ အသံုးခ်ရာတစ္ခုျဖစ္လာတဲ့ အင္ဆူလင္နဲ႔ ေဒၚၾကင္ အႏၱရယ္(တာ၀န္ရွိသူေတြ အျမန္တားႏိုင္ေအာင္ မွ်ေ၀ေပးၾကပါ)