a pop

ပုစဥ္းေဂါင္းက ပတ္တားႀကိဳး ကဆံပင္ကို ရစ္ပတ္ၿပီး ဆြဲခ်ခံရသလိုျဖစ္ကာ ညီမေလး ဆံုးသြားလို႔ ေအာ္ငိုေနတဲ႔ အစ္ကိုတစ္ေယာက္ ရဲ႔ ရင္နင္႔ဖြယ္ျဖစ္ရပ္